Werknemers met schulden helpen?

Help: Mijn werknemer heeft schulden

ssWat nu als je werknemer schulden heeft of continu blijft vragen of zijn of haar loon eerder overgemaakt kan worden. Als werkgever hoef je niet af te wachten maar kun je samen met je werknemer actie ondernemen.

Werknemers met schulden helpen

Steeds meer werkgevers hebben te maken met werknemers die in geldproblemen verkeren. De kosten (te denken aan loonbeslag, verzuim, verminderde productiviteit) voor de werkgever lopen als gevolg hiervan op. Steeds meer werkgevers besluiten om hun werknemers te helpen met het oplossen van hun financiële problemen.

“Hoe?”, horen wij u denken. Werknemers met schulden helpen kan middels een coachingstraject voor uw werknemer. Voordelen bij coaching van de werknemer voor de werkgever zijn:

N

Dat de productiviteit niet afneemt

N

Dat de (HR) administratie kosten dalen

N

Dat de motivatie in het werk groeit

N

Dat de loyaliteit en betrokkenheid groeit

N

Dat het ziekteverzuim niet toeneemt

N

Uitstroom bij de werkgever daalt

Dit alles kan met de hulp van DUO Bewindvoering. DUO bewindvoering werkt voor de werknemers waarbij er een nauwe samenwerking is met de werkgever. Hoe dit precies In zijn werk gaat kunt u lezen in onze folder door hieronder op ‘Download voorblad’ te klikken.

r

Nu hulp nodig?

Bel: 0592 870304

We kunnen ons voorstellen dat u nog met vragen zit! Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.

Nu hulp nodig?

Bel: 0592 870304

We kunnen ons voorstellen dat u nog met vragen zit! Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.

Zowel werkgever als werknemer worden er beter van

Wat levert dit nu op?

In Nederland zien we dat bedrijven die actief hun medewerkers bijstaan met het oplossen van geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van de medewerker vergroot. Ook gaat de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten. Al met al wordt het hele bedrijf er beter van als de werknemer wordt gesteund door zijn werkgever. Duo Bewindvoering neemt het bedrijf veel werk uit handen!

Aanpak van Duo Bewindvoering
De coaches van Duo Bewindvoering hebben verschillende achtergronden. De achtergronden variëren van lange werkervaringen in de bewindvoering, HR-advles of coaching trajecten. Zo kan er aangepast worden aan de vraag van de werkgever en kan er gezocht worden naar een passende coach voor de werknemer. Voorop staat dat de werkgever geen hoge kosten heeft en de werknemer zijn plezier niet in zijn werk verliest en niet bang is voor ontslag. De coaches zijn in staat de financiële problemen in kaart te brengen en daar snel een passende oplossing voor te vinden. De coaches weten de weg naar de gemeentelijke schulphulpverlening en beschikken over ruime ervaring in budgetcoaching. De coach levert zowel training aan het management en medewerkers, daarnaast geeft ze individuele begeleiding aan medewerkers op maat.
Coaching traject van Duo Bewindvoering
De coaches van Duo Bewindvoering zijn voor werkgevers die hun medewerkers met financiële problemen willen helpen. Dit wordt gedaan met behulp van een kortdurend en intensief coaching traject. Doel is een oplossing te zoeken voor de financiële situatie van de betreffende medewerker. Op zelfredzaamheid wordt gecoacht. Belangrijk onderdeel in de coaching Is om te kijken waar de problemen zijn begonnen en daar een duurzame oplossing bij vinden.
Intake en verzamelen
Het traject stort altijd met een intake. Deze intake vindt plaats bij de medeweker thuis zodat de medewerker zich veilig voelt. In dit gesprek wordt beoordeeld wat voor hulp passend is bij de medewerker. Na dit gesprek schrijft de coach een advies voor de medewerker en werkgever met daarin een plan van aanpak waarin staat welke stappen noodzakelijk zijn om de financiële Situatie van de medewerker op orde te krijgen en te houden. Deze keuze ligt dan bij de werkgever en werknemer om wel of niet verder te gaan met een coach van Duo Bewindvoering.
Financiële coaching
Uit het intakegesprek kunnen verschillende plannen van aanpak voor de begeleiding komen. Deze begeleiding kan in grote lijnen bestaan uit: ✓ Medewerker coachen om financieel zelfredzaam te worden ✓ Medewerker coachen om zelf schulden af te lossen ✓ Medewerker coachen naar de schuldhulpverlening ✓ Medewerker coachen naar (tijdelijke) bewindvoering ✓ Werkgever coachen en trainen