Steeds minder mensen willen meer uren gaan werken
Gepubliceerd op: 21-10-2021

Van alle Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar hadden zo’n 9 miljoen mensen in het tweede kwartaal van dit jaar betaald werk. Van hen wilden 759.000 mensen wel meer uren werken dan ze op dat moment deden. Het gaat daarbij om mensen die gemiddeld ruim 2,5 dag per week werken, en daar wel 1,5 dag bij zouden willen krijgen.

In 2014 leefde de wens om meer uren te draaien nog bij 1 miljoen werkenden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In ongeveer dezelfde periode nam de werkloosheid af.

Liever minder werken

Het aantal werkenden dat juist minder uren wil gaan werken, steeg. In 2012 wilden 520.000 mensen het wat rustiger aan doen, dit jaar zijn dat er 682.000. 

Dat speelt ook in sectoren waar het personeelstekort erg nijpend is, zoals de zorg en techniek. In deze twee beroepsgroepen wordt het aantal parttimers dat meer wil werken overtroffen door het aantal dat minder wil werken. 

In de transportsector en het onderwijs, waar ook een schreeuwend tekort aan personeel is, is dit niet het geval. En ook de dienstensector, waar schoonmaakwerk en horeca onder gerekend worden, zijn meer mensen te vinden die met liefde wat extra uren willen maken dan er mensen zijn die minder willen werken. 

De ICT is een uitzondering

Dat geldt weer niet voor de groep bedrijfseconomische en administratieve beroepen, waar onder meer boekhouders, consultants en hr-medewerkers onder vallen. Ook hier zijn er meer mensen die minder willen werken dan mensen die juist meer willen werken. 

Het grootste deel van alle beroepen wil overigens hetzelfde aantal uren blijven werken. De enige branche waar in de afgelopen zeven jaar wel meer mensen meer willen werken, is de ICT.

Ga naar de bron