Meubels wel, verloren omzet niet: dit vergoedt de overheid bij rampen
Gepubliceerd op: 16-07-2021

De kolkende stromen in winkelstraten, ondergelopen campings en verzakte huizen in Limburg zijn aanleiding voor het demissionaire kabinet om de overstromingen in de provincie tot officiële ramp te verklaren.

Dat is van belang want daarmee kan de wet, die stamt uit 1998 en herzien is in 2010, ingezet worden om financieel bij te springen.

De wet kan gebruikt worden voor schade die niet gedekt wordt door de verzekering. En dat zal in Limburg nog wel eens het geval kunnen zijn. De meeste opstal- en inboedelverzekeringen dekken namelijk wel schade die is veroorzaakt door zware regenval, maar niet die van overstromingen. 

Demissionair premier Mark Rutte kondigde gisteren aan dat de overheid dus bijspringt. Hoe die hulp er precies uitziet, moet nog uitgewerkt worden.

Dat zal gebeuren in een ministeriële regeling die nog moet worden opgetuigd, specifiek gericht op de ramp in Limburg. Daarin komen dan alle voorwaarden te staan waaraan je moet voldoen. 

Wat wordt er allemaal vergoed?

In die regeling zal bijvoorbeeld komen te staan welke schade er vergoed zal worden. In de wettekst staat wel om wat voor soort schade het gaat. Allereerst moet de schade zijn veroorzaakt door een overstroming door zoet water, een aardbeving of een ramp van soortgelijke omvang waarbij sprake is van overmacht.

We zetten de belangrijkste kosten die volgens de wet vergoed kunnen worden op een rij. 

  • Gedupeerden kunnen schade claimen aan hun woning, woonwagen of woonschip. Ook schade aan meubels en andere inboedel komt in aanmerking voor een vergoeding. Gemeenten kunnen ook aanspraak maken op geld, om bijvoorbeeld weggespoelde bruggen of verzakte wegen te repareren. 
  • Ook kosten die mensen moeten maken als ze moeten evacueren, kunnen vergoed worden. Dat geldt ook voor het in veiligheid brengen van zogeheten roerende zaken, zoals meubels, elektronica en andere inboedel. 
  • Ook aan boeren en telers is gedacht. Zij kunnen het verlies claimen dat ze lijden ten opzichte van wat er normaal geoogst had kunnen worden. Dit zal niet onbeperkt zijn, want de overheid stelt de periode vast waarin de schade geleden moet zijn.
  • In de wet is ook een vergoeding mogelijk voor kosten die ze maken om opnieuw op te starten. 

En wat wordt er in ieder geval niet vergoed?

Alle kosten die zijn gedekt door een verzekering of kosten waar iemand zich voor had kunnen verzekeren. Ook schade die al op een andere manier vergoed wordt, zal vanzelfsprekend niet nog eens geclaimd kunnen worden bij de overheid.

Pech voor ondernemers, maar inkomstenderving, bijvoorbeeld omdat een winkel of restaurant noodgedwongen gesloten is, wordt niet vergoed. Hier kun je als ondernemer namelijk een verzekering voor afsluiten. 

Vanzelfsprekend kan schade die voorkomen had kunnen worden, ook niet geclaimd worden onder het adagium ‘eigen schuld, dikke bult’. 

Wordt alle schade zomaar vergoed?

Nee. Zo makkelijk gaat het uiteraard niet. Er zal eerst een schaderapport worden gemaakt door een door de overheid betaalde schade-expert. Die zal dit rapport eerst delen met de gedupeerde, die daarna nog extra schade of kosten aan het rapport kan laten toevoegen. 

Daarnaast kan er een drempelbedrag en een eigen risico worden ingesteld. Alle schade die onder dit bedrag ligt, is dan alsnog voor eigen rekening. Ook kan de overheid een bovengrens aan de vergoeding stellen, waarbij alle schade boven een bepaald bedrag dus ook voor eigen rekening is. 

Wie gaat dat betalen?

Het geld zal uit algemene middelen komen. Kortom: de rekening komt uiteindelijk terecht bij de belastingbetaler.

Wie zelf de getroffen provincie nog een financieel hart onder de riem wil steken, kan dit doen via Giro 777. Het Nationaal Rampenfonds heeft rekeningnummer NL28 INGB 0000 000 777 opgensteld voor donaties. Het geld zal gebruikt worden voor geselecteerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties.

Wie komt er in aanmerking?

Dat is nog niet te zeggen, want de ramp is nog niet voorbij. “Pas als het water gezakt is, kun je de precieze omvang zien en dan kun je ook aangeven hoe groot het rampgebied is”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dit ministerie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet, voluit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) genaamd. 

Waar moet je zijn met je bonnetje?

Volgens de wet kan (een deel van) de uitvoering ook worden uitbesteed aan gemeenten of provincies. Bij welk loket gedupeerden hun bonnetje voor de geleden schade kunnen inleveren, moet ook nog besloten worden. 

Ga naar de bron