DUO Bewindvoering helpt!

Mentorschap

Mentorschap wordt ingezet wanneer iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij wordt een mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd. Een mentor behartigt dus de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

DUO Bewindvoering vindt het belangrijk dat de betrokkene zoveel mogelijk zelfstandig zijn/haar keuzes kan maken. Daar waar het te moeilijk wordt helpt de mentor von DUO Bewindvoering hierbij. En in uiterste gevallen zal de mentor de keuze voor de betrokkene nemen.
 

Wat zijn de taken van de mentor bij DUO Bewindvoering?

 • Belangenbehartiging: De mentor helpt bij het behartigen van de belangen, van niet-materiële aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.
 • Advisering: de mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging: de mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot zijn/haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. In situaties waarin de cliënt dit zelf niet kan.
 • Opbouw en behoud van vertrouwen: om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig. Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennis nemen van diens situatie en – aansluitend op diens gewoonten, wensen en behoeften – handelen in het belang van de cliënt.
   

Wat zijn de bevoegdheden van de mentor bij DUO Bewindvoering?

 • De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in zijn/haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om zelf te beslissen. NB: In situaties dat een behandelend arts de Cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

 

Voor wie kan mentorschap belangrijk zijn? Voor personen:

 • met een verstandelijke beperking met dementie
 • met een psychiatrisch ziektebeeld
 • met een verslaving
 • die om andere redenen vast zijn gelopen en (tijdelijk) moeite hebben met (in)richten van hun leven
r

Nu hulp nodig?

Bel: 0592 870304

We kunnen ons voorstellen dat u nog met vragen zit! Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.

Nu hulp nodig?

Bel: 0592 870304

We kunnen ons voorstellen dat u nog met vragen zit! Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.

Stappenplan

Stap 1
L
Stap 1

Inplannen Intake

Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen maken we binnen een week een afspraak op ons kantoor of bij u thuis.
Stap 2
L
Stap 2

Intakegesprek

In dit intakegesprek gaan we nader kennis met elkaar maken. We bespreken uw huidige situatie en zullen deze in kaart brengen. Tevens zullen we mogelijke oplossingen met u bespreken.
Stap 3
L
Stap 3

Opstarten dienstverlening

Na uw akkoordverklaring zullen wij contact opnemen met de benodigde instanties en in het geval van beschermingsbewind deze verzoeken namens u de post en facturen naar ons toe te sturen.
Stap 4
L
Stap 4

Uitvoering

Wanneer het inkomen van u bij ons is binnengekomen gaan wij over tot de betaling van de facturen. Uiteraard nemen we dan ook contact op met u zodat u op de hoogte bent van de status. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Stap 5
L
Stap 5

Evaluatie

We kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan een tussentijdse evaluatie van uw situatie. Uiteraard kunt u altijd bellen en mailen tijdens onze kantooruren. Desgewenst komen we ook bij u thuis.
L

Beëindiging

Is uw situatie opgelost en wilt u het proberen uw financiën zelf te regelen kan dit natuurlijk altijd. We helpen en adviseren u hoe dit het beste in gang gezet kan worden. Ook bieden wij graag nog nazorg zodra u zelf weer uw financiën gaat beheren.