KLM heeft voor 2 miljard euro aan NOW-steun aangevraagd
Gepubliceerd op: 2-10-2021

Dat blijkt uit een berekening van RTL Z op basis van cijfers die demissionair Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds het begin van de coronacrisis tot en met augustus van dit jaar heeft KLM al ruim 1,6 miljard euro aan NOW-steun overgemaakt gekregen van uitkeringsinstantie UWV.  

Aanvraag van 2 miljard

Omdat de voorschotten aan bedrijven ‘in de regel circa 80 procent’ van de definitieve tegemoetkoming zijn, kan geconcludeerd worden dat het bedrijf voor ruim twee miljard aan NOW heeft aangevraagd in de zes periodes dat dit kon.

KLM kan het bedrag niet direct bevestigen aan RTL Z. “Wij zijn zeer erkentelijk voor alle steun die we ontvangen van de Nederlandse overheid”, wil de woordvoerder nog wel graag kwijt. 

Eindafrekening duurt nog even

Zowel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als het UWV bevestigt dat de rekenmethode klopt, maar benadrukt dat nog lang niet vaststaat of KLM de resterende pakweg 400 miljoen ook zal krijgen. Dit zal vermoedelijk pas in 2023 duidelijk worden, als de eindafrekening volgt voor de zesde NOW-periode

Voorschot en eindafrekening

Het voorschot wordt berekend aan de hand van de schatting die het bedrijf maakt van het omzetverlies en de totale loonsom in de periode waarvoor de NOW is aangevraagd. Het UWV berekent het eindbedrag door te kijken of het verwachte omzetverlies overeenkomt met de daadwerkelijke omzetdaling.

Ook wordt gecontroleerd of de totale loonsom wel net zo hoog was als het bedrijf vooraf had opgegeven. In het geval van KLM zou dat bedrag lager kunnen uitvallen door de medewerkers die vertrokken, legt de woordvoerder van SZW uit. 

Van de ruim 1,6 miljard euro die KLM tot nu toe aan voorschot ontving, hoeft het bedrijf naar verwachting in ieder geval niets terug te betalen, meldt Hoekstra. 

Het bedrijf vliegt ook nog bij lange na niet zo veel als het zou willen, onder meer vanwege het Amerikaanse inreisverbod voor reizigers uit Europa. 

Holland Casino

Dat het moeilijk is om in te schatten op hoeveel NOW-steun je als bedrijf recht hebt, bewijst het Holland Casino. Het bedrijf verwacht dat het 27,7 miljoen euro moet terugbetalen aan te veel ontvangen NOW-steun. In totaal ontving het staatsgokbedrijf 201,9 miljoen euro. 

De reden dat volgens het bedrijf terugbetaald moet worden, is dat het omzetverlies lager is dan waar men van uitging bij de aanvraag en dat er te hoge voorschotten zijn uitgekeerd, meldt Hoekstra. 

Lenen met staat als achtervang

Behalve de loonsteun kan KLM ook nog in totaal 3,4 miljard euro lenen dankzij de staat. Het gaat om 1 miljard euro direct bij de overheid, waarvan het bedrijf 277 miljoen euro ook daadwerkelijk heeft opgenomen. 

Daarnaast heeft het bedrijf al 665 miljoen euro gepind van een leenfaciliteit van 2,4 miljard. Als KLM dit niet kan terugbetalen, draait de staat op voor 90 procent van de schade.

Ga naar de bron