‘GGD-directeur liet naam Tata schrappen uit rapport over longkanker’
Gepubliceerd op: 3-07-2021

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Daaruit komt volgens de krant naar voren dat directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland meerdere keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata Steel uit de wind te houden.

345 pagina’s aan mails en appjes

Het Noordhollands Dagblad zegt 345 pagina’s aan e-mails en Whatsapp-berichten van GGD-medewerkers te hebben ingezien. Ook vroeg de krant alle 31 conceptversies op van het rapport over het voorkomen van kanker in Kennemerland, dat een jaar geleden verscheen.

Dat rapport vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio dan het landelijk gemiddelde. Maar uit gegevens over het aantal longkankerpatiënten per postcode bleek eerder al dat er in wijken van omliggende plaatsen tot 51 procent meer gevallen van longkanker zijn.

Conclusie eindraport afgezwakt

Toen al bleek dat het verband tussen de staalindustrie, de daarmee samenhangende luchtvervuiling en longkanker minder stellig was dan in een conceptversie van een rapport van de GGD.

Stelde de GGD eerder nog dat het ‘aannemelijk is dat de luchtverontreiniging in de IJmond een rol heeft gespeeld’, in de eindversie van dat rapport wordt meer aandacht besteed aan het rookgedrag van de inwoners.

Toch zou de GGD-directeur zijn medewerkers de staalfabriek als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit belangrijke rapport hebben laten schrappen.

‘Tekstuele reden’

Van de Velden heeft tegenover het Noordhollands Dagblad toegegeven dat Tata inderdaad uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden.

In een brief aan de krant schrijft hij dat ’termen niet consequent werden gebruikt’ en die moesten ‘in lijn worden gebracht met de opzet van de inventarisatie’. “Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek”, aldus de GGD-directeur.

Al lang onder vuur

Tata Steel, de voormalige Hoogovens, ligt al jaren onder vuur vanwege het gevaar dat de industrie met zich meebrengt voor de gezondheid van de omwonenden.

Het RIVM zei vorig jaar over de stofwolken van Tata Steel: “De blootstelling is zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.”

GGD Kennemerland wil niet ingaan op vragen van RTL Z over de kwestie. Tata Steel was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Ga naar de bron