Begrotingstekort loopt enorm op: hoogste percentage sinds 1995
Gepubliceerd op: 29-05-2021

De coronacrisis raakt de schatkist flink, blijkt uit de Voorjaarsnota van demissionair minister Hoekstra van Financiën. Om precies te zijn gaat het om een bedrag van 62,4 miljard euro.

Een tegenvaller, want het tekort is een stuk hoger dan waar in de Miljoenennota van afgelopen september vanuit werd gegaan. Toen dacht het kabinet nog dat het om een tekort van 5,5 procent zou gaan. Dat het tekort oploopt komt volgens Hoekstra doordat er extra uitgaven zijn gedaan.

Veel kosten

Er zijn een groot aantal kostenposten. Het coronasteun- en herstelpakket is uitgebreid tot het derde kwartaal van dit jaar. Dat kost zo’n 6 miljard euro. Om de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire tegemoet te komen gaat 1,2 miljard naar compensatie en bijna een miljard naar de kwijtschelding van schulden.

Ook wordt 800 miljoen gestoken in de verbetering van de ‘informatiehuishouding’ en dienstverlening binnen de overheid, om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen.

Groningen

Andere grote nieuwe kostenposten zijn de versnelde hersteloperatie in het Groningse aardbevingsgebied (1,5 miljard) en tegenvallers voor de komende zes jaar ter waarde van in totaal 2,7 miljard euro.

De gemeenten krijgen 600 miljoen euro extra voor de jeugdzorg en het onderwijs krijgt 8,5 miljard voor, tijdens en na de coronacrisis. Er zijn nog meer tegenvallers, onder meer rond de huurtoeslag, langdurige arbeidsongeschiktheid en de ggz. Die leidden tot een tegenvaller van nog eens meer dan 4 miljard euro.

Schulden gaan dalen

De verwachting is dat de overheidsschuld dit jaar uitkomt op 60 procent van het BBP. De komende jaren zullen de cijfers weer verbeteren, hoewel er nog altijd tekorten zullen zijn. Het begrotingstekort voor 2025 wordt op 0,8 procent geraamd, de schulden dalen in dat jaar volgens deze nota tot 58 procent.

Ga naar de bron