Bedrijven investeerden ruim 2 miljard euro in het milieu
Gepubliceerd op: 20-10-2021

Milieu-investeringen kunnen van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een toelichting op de cijfers.

Grote projecten, zoals windmolenparken op zee, worden namelijk pas in deze CBS-cijfers meegenomen als ze in gebruik worden genomen.

Schonere energie

Dat was in bijvoorbeeld 2015 en 2016 ook het geval. In die jaren staken bedrijven eveneens rond de 2 miljard euro in het milieu in de vorm van investeringen die zich niet binnen drie jaar terugverdienen.

Van de ruim twee miljard euro werd het overgrote deel, 94 procent, besteed aan voorzieningen die voor een betere luchtkwaliteit of schonere energie moeten zorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om windparken, zonneparken, luchtfilters en katalysatoren.  

Vergeleken daarmee zijn de overige investeringen klein bier. Zo ging 85 miljoen euro naar het verbeteren van waterkwaliteit, 32 miljoen naar het tegengaan van bodemverontreiniging en 4 miljoen naar het verwerken van afval.

Alles is relatief

Met name energiebedrijven steken veel geld in milieu-investeringen. Uit de CBS-cijfers over 2019, de meest recente waarin de uitsplitsing naar sectoren is gemaakt, blijkt dat zij 85 procent van deze investeringen voor hun rekening nemen. Ook de chemie-, olie- en voedingsmiddelenindustrieën investeerden relatief veel.

Milieu-investeringen vormen inmiddels zo’n 14 procent van alle investeringen die Nederlandse bedrijven jaarlijks doen. Dat is een stuk meer dan de 3 procent in 1975.

Ga naar de bron