Informatie voor werkgevers

Medewerkers met financiële problemen levert u een hoog ziekteverzuim, een daling van de arbeidsproductiviteit, extra kosten van vervangen van personeel bij uitval en extra belasting van uw administratie op. Vaak beschikt u niet over de tijd of kennis die nodig is om het probleem van uw medewerker op te lossen. DUO Bewindvoering kan u hierbij helpen. 
 
Wij kunnen uw medewerker helpen zijn/haar administratie weer op orde te maken en ondersteunen u als werkgever in het behouden van een gemotiveerde/enthousiaste medewerker.
 
Uw medewerker zal bij DUO Bewindvoering in budgetbeheer komen. Hetgeen betekent dat het inkomen door DUO Bewindvoering beheert wordt en wij de vaste lasten van uw medewerker zullen betalen. Daar waar mogelijk proberen wij loonbeslag te voorkomen en of te laten aanpassen volgens de wettelijke norm.
 
Een voorwaarde is wel dat uw medewerker volledig wil meewerken aan het traject. Alle afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, welke door u, uw medewerker en ons ondertekend wordt.
 
De kosten worden voorafgaand aan het traject met u besproken en vastgelegd.
 
 
 
 
 

Bel of mail ons

Nieuws

Onze eerste werknemer is een feit. Per 1 juli 2015 is Marjon in dienst getreden als administratief medewerker!

Duo bewindvoering heeft facebook! lees verder

Jongeren Project DUO Bewindvoering in samen werking met Budget2Balance.
lees verder

 

          Lid van de branche vereniging