PGB beheer en verantwoording

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een Persoons Gebonden Budgetplan (PGB). Met een PGB bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. U heeft de regie over uw zorg en u kunt die op maat regelen. U sluit met 1 of meer zorgverleners een zorgovereenkomst af. Ook betaalt u de zorgverlener zelf en houdt u een administratie bij. Met dit budget kunt u zorg inkopen.
 
Een PGB is mogelijk als u een indicatie heeft van het CIZ of BJZ voor:
verblijf in een zorginstelling;
persoonlijke verzorging en/of verpleging;
begeleiding in combinatie met verblijf of verzorging of verpleging;
alleen begeleiding voor minimaal 10 uur per week (urengrens).
 
Het beheren van het PGB kan vaak als belastend en ingewikkeld worden ervaren. DUO Bewindvoering kan u hierbij helpen. In overleg met u, en eventueel uw begeleider, verzorgen wij de administratieve verplichting die verband houdt met het PGB.
 
Afhankelijk van de hoogte van uw PGB zal DUO Bewindvoering 1 of 2 keer per jaar verantwoording afleggen over de besteding van het geld. Geld dat u niet gebruikt moet u terugbetalen aan het zorgkantoor.
 
 
 
 
 
 
 

Bel of mail ons

Nieuws

Onze eerste werknemer is een feit. Per 1 juli 2015 is Marjon in dienst getreden als administratief medewerker!

Duo bewindvoering heeft facebook! lees verder

Jongeren Project DUO Bewindvoering in samen werking met Budget2Balance.
lees verder

 

          Lid van de branche vereniging