Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door diverse omstandigheden niet meer in staat zijn hun eigen financiën te regelen. Ook zorgt beschermingsbewind ervoor dat anderen geen misbruik meer kunnen maken van de situatie.
 
Het is belangrijk dat geldzaken goed geregeld zijn. DUO Bewindvoering beheert uw inkomsten (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingteruggave, PGB en kinderbijslag) en zorgt ervoor dat uw vaste lasten op tijd betaald worden. Ook vragen wij voorzieningen aan die het inkomen kunnen verhogen.
 
Om uw financiële situatie zo overzichtelijk mogelijk te maken zullen wij samen met u een budgetplan opstellen. Hierin worden uw maandelijkse vaste lasten opgenomen en zullen er reserveringen gemaakt worden voor losse nota’s , zoals de telefoon, verzekeringen, belasting, autokosten, etc.. Samen met u zullen wij uw huishoudgeld berekenen. Alle post komt bij DUO Bewindvoering binnen en zal met zorg afgehandeld worden.
 
Door uw financiën uit handen te geven wordt de kans kleiner op (nieuwe) schulden. Mocht het zo zijn dat u schulden heeft, dan proberen wij hiervoor een oplossing te vinden. Een voorbeeld hiervan is het treffen van een betalingsregeling welke in uw budgetplan wordt meegenomen. Wel willen wij aangeven dat wanneer er een problematische schuldsituatie is,  hiervoor  hulp wordt ingeschakeld bij uw Gemeente.
 
Om voor beschermingsbewind in aanmerking te komen moet er een aanvraag ingediend worden bij de kantonrechter. Hiervoor hebben wij veel informatie van u nodig, waar onder een overzicht van uw inkomsten en vaste lasten. Maar ook bankafschriften een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie.  Voor het aanvragen van beschermingsbewind is ook een medische verklaring nodig. Deze kunt u vragen bij uw huisarts. Zodra wij alle papieren van u binnen hebben zullen wij beschermingsbewind voor u aanvragen.
 
Heeft u een hulpverlener, dan kan deze u helpen met het verzamelen en/of sorteren van alle papieren.
 
Jaarlijks legt DUO Bewindvoering verantwoording af aan de kantonrechter door een financieel verslag.
 

Nieuws

Onze eerste werknemer is een feit. Per 1 juli 2015 is Marjon in dienst getreden als administratief medewerker!

Duo bewindvoering heeft facebook! lees verder

Jongeren Project DUO Bewindvoering in samen werking met Budget2Balance.
lees verder

 

          Lid van de branche vereniging