Budgetbeheer

Budgetbeheer is een vrijwillige variant van beschermingsbewind. Er wordt met u een overeenkomst opgemaakt waarin staat welke zaken door DUO Bewindvoering geregeld worden.
 
DUO Bewindvoering beheert uw inkomsten (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingteruggave, PGB en kinderbijslag) en zorgt ervoor dat uw vaste lasten op tijd betaald worden. Ook adviseren wij u welke voorzieningen u kunt aanvragen om uw inkomen te verhogen.
 
Tijdens het huisbezoek zet DUO Bewindvoering samen met u uw inkomen en uitgaven op een rijtje en wordt er gekeken welke uitgaven u nog kunt verwachten. Wanneer dit duidelijk is worden er afspraken gemaakt over welke vaste lasten (woonlasten, de water- en energienota, de ziektekostenpremie en belangrijke verzekeringen) wij voor u gaan betalen en hoeveel huishoudgeld u krijgt. Ook zullen er reserveringen gemaakt worden voor nota’s die niet maandelijks komen. Als er ruimte voor is, zetten we ook geld apart voor onvoorziene uitgaven. Samen met u wordt het budgetplan dus opgesteld.
 
Voor het ontvangen van uw huishoudgeld heeft u een rekeningnummer nodig waarop u niet rood mag staan en waar niet op automatisch geïncasseerd kan worden. Het gevaar is dat het niet mogelijk is om uw huishoudgeld op te nemen.
 
Belangrijk is wel dat u wijzigingen op tijd aan DUO Bewindvoering doorgeeft, zowel uw persoonlijke als financiële situatie. Het is van belang dat u eerst met ons overlegt voor u nieuwe verplichtingen aangaat. Wij zullen dan kijken of er ruimte is in uw budgetplan.
 
Mocht het zo zijn dat u schulden heeft, dan proberen wij hiervoor een oplossing te vinden. Een voorbeeld hiervan is het treffen van een betalingsregeling welke in uw budgetplan wordt meegenomen. Wel willen wij aangeven dat wanneer er een problematische schuldsituatie is, wordt hiervoor indien mogelijk de schuldhulpverlening van uw Gemeente ingeschakeld.
 

Bel of mail ons

Nieuws

Onze eerste werknemer is een feit. Per 1 juli 2015 is Marjon in dienst getreden als administratief medewerker!

Duo bewindvoering heeft facebook! lees verder

Jongeren Project DUO Bewindvoering in samen werking met Budget2Balance.
lees verder

 

          Lid van de branche vereniging